Přístrojové vybavení

Technické a přístrojové vybavení významně pomáhá v diagnostice vzniklých onemocnění. Zkušený lékař využívá anamnestických údajů (poznatky získané od majitele), klinického vyšetření a vhodně zvolené přístrojové techniky ke komplexnímu zjištění zdravotního stavu pacienta.

Naše klinické pracoviště je vybaveno následující technikou:

RTG

Diagnosticky nepostradatelný přístroj pro zobrazení kostí a orgánů v dutině hrudní a břišní.
Obraz vzniká průchodem rentgenových paprsků tkáněmi. Kosti jsou na snímku světlé, ostatní tkáně zůstávají různě probarveny. Mírná radiologická zátěž pacienta v žádném případě nepoškozuje.

USG- Ulrasonograf

Zobrazení měkkých tkání(játra,žaludek slezina, děloha-dg.gravidity, ledviny a ostatní orgány) na základě odrazů ultrazvukových vln z rozhraní tkání.
Tato neinvazivní technika je velmi šetrná k živým buňkám a výhodně se doplňuje s rtg. vyšetřením.

Endoskop

Poskytuje skvělou možnost k prohlédnutí vnitřních tělesných orgánů a dutin, do kterých se zavádí většinou přirozenými tělesnými otvory. Podle vyšetřovaného orgánu se nazývá např. gastroskopie(vyšetření žaludku), laparoskopie(vyš. dutiny břišní),kolonoskopie(vyš. střeva) atd.
Obraz je přenášen buď optickými vlákny nebo miniaturní kamerou. Přístroj lze využít i k operčním zákrokům, např. endoskopická kastrace.

EKG-Elektrokardiograf

Přístroj snímá a zaznamenává elekrtrickou aktivitu srdečního svalu. Toto vyšetření je velice přesné pro diagnostiku poruch srdečního rytmu,nicméně pro celkové vyšetření srdce je nutno ho doplnit RTG a USG vyšetřením a samozřejmě auskultací( poslechem).

Defibrilátor

Různým stupněm elektrického výboje dokáže nastartovat srdeční sval v případě zástavy srdce(je součástí naší JIP)

Zubní ultrazvuk

Přístroj sloužící k odstrnění zubního kamene. Hrot přístroje pracuje s vysokou oscilací(kmitem), který rozbíjí a odstrňuje minerální povlak na povrchu zubu,za přítomnosti vodního chlazení. K provední zákroku je téměř vždy nutná hluboká sedace poř. anestézie s intubací.

Inhalační anesteziologický přístroj

Slouží k vedení anestezie odborným způsobem tak aby byla minimalizována veškerá anesteziologická rizika s maximálním ohledem na zdravotní stav pacienta. Pomocí kardiomonitoru a pulzního oxymetru sledujeme na našem operačním sále rovněž stav vitálních funkcí. Přístroj má suverénní indikaci pro provádění střednědobých a dlouhodobých chirurgických výkonů(např. osteosyntézy).

Elektrokauter

Tepelným působením na tkáň slouží k řezání nebo zastavování krvácení.

Další vybavení

Nedílnou součástí tohoto pracoviště je také: odsávačka, kardiomonitor, infuzní pumpa, rtg stul tablix-c, negatoskop, zubní vrtačka, kostní vrtačka, halogenový oftalmoskop a otoskop, klasický laboratorní mikroskop s fotoaparátem olympus, stereomikroskop, sterilizátor, odstředivka, digitální váha.

Fotografie

Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace Přístrojové vybavení ordinace